vrijdag 29 januari 2016

complex
Maandag 1 februari starten de graafwerkzaamheden in Deinum. De watergangen rondom het nieuwe sportpark en aan de rand van Deinum (oude N31 zijde) en het talud wordt daar afgegraven.

Hinder
De hinder wordt zo beperkt mogelijk gehouden en de werkzaamheden worden zo snel en goed mogelijk uitgevoerd. Toch kunt u enige hinder ervaren door kranen en vrachtauto’s. Wij vragen hiervoor uw begrip.

De aannemer is afhankelijk van de weersomstandigheden. Mocht het weer het niet toelaten om op een verantwoorde manier door te werken, dan zullen de graafwerkzaamheden opschorten.

Zaterdag werkzaamheden
De afgelopen weken is ook begonnen met het kappen van bomen. Het kappen van de bomen ter plaatse van de Hendrik Algerawei (toekomstige rotonde ingang Deinum) zal ook aanstaande zaterdag 30 januari plaatsvinden tussen 08.00 en 19.00 uur.

Inloopmiddag
3 februari is er weer een inloopuur om vragen te stellen aan de aannemer over de werkzaamheden. U bent van harte welkom in It Holt tussen 14:30 en 16:30 uur.