Aankondiging kappen bomen nabij treinstation Deinum

maandag 16 april 2018

De gemeente Waadhoeke zal aanstaande donderdag op last van de spoorwegbeheerder ProRail  5 st. bomen bij het treinstation, en langs het spoortracé in de onderwal van het perron een bosschage inclusief enkele opgeschoten bomen kappen. Boomrooijerij Terpstra uit Firdgum zal dit werk voor de gemeente Waadhoeke gaan verzorgen. 

Planning:

19 april ‘s middags van 13:00 tot 17:00 uur: 
Kappen van 4 poplieren van 1 iep langs het trottoir van de toegangsweg tot het treinstation. Zie bijlage.
20 april gehele dag: start vanaf 8:00 uur
Kappen van de circa  8 st. hoog opgeschoten populieren. Aansluitend het verwijderen van alle aanwezige struiken en verwerken van het vrijkomende houtige materiaal.