Aanleg bypass langs Hendrik Algerawei

zondag 21 februari 2016

Vanaf maandag 22 februari start aannemer Reef Infra met de aanleg van een tijdelijke weg, een zogenaamde ‘bypass’, langs de Hendrik Algerawei.

Door de aanleg van deze bypass kan het wegverkeer van het werkverkeer worden gescheiden. Zo ontstaat een zo veilig mogelijke situatie.

Hinder Pypsterbuorren

Aanleg bypass langs Hendrik Algerawei

Voor de aanleg van de bypass wordt grond aangebracht én watergangen gedempt. Het transport maakt gebruik van de Pypsterbuorren. Door de aanvoer van grond, welke plaats vindt met grote machines, kan de weg vervuild raken. Aan het eind van iedere werkdag wordt de straat geveegd.
De aannemer streeft ernaar de hinder zo beperkt mogelijk te houden en de werkzaamheden zo snel en goed mogelijk uit te voeren.

Voor meer informatie over het project Herinrichting Deinum-Boksum ga je naar de projectpagina