Jaarvergadering Dorpsbelang

Wanneer?

woensdag 10 april 2024

Hoe laat?

19:30 uur

Waar?

it Holt

Jaarvergadering dorpsbelang Deinum
Datum: Woensdag 10 april 2024
Inloop: 19:30 uur
Locatie: It Holt

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen vooraf
3. Extra agendapunten uit de zaal?
4. Uitvaartvereniging De Eendracht
5. Notulen jaarvergadering 12 april 2023
6. Lopende en afgeronde onderwerpen 2023 / 2024
6.1 Klaver Trije / www.deinumdorp.nl
6.2 Vernielingen in het dorp
6.3 Verkeersveiligheid
6.4 Spoorwegovergang Aldeleane
6.5 Doe & No / Kuierroute
6.6 Inrichting veld nieuwbouw
6.7 Speeltoestellen
6.8 Schoolplein
6.9 Woonvisie Deinum 2023 – 2030
6.10 Werkzaamheden Wonen Noordwest Friesland
6.11 WTC Expo / mestvergistingsinstallatie
6.12 Vliegbasis
7. Financiële jaaroverzichten
8. Kascommissie
9. Begroting 2024/2025
10. Commissies
11. Samenstelling bestuur
12. Rondvraag
13. Sluiting

 

Het verslag van de jaarvergadering van 2023 is hier te vinden

Verslag jaarvergadering 2023