AED vrijwilligers gevraagd in Deinum!

woensdag 14 december 2022

Beste dorpsgenoten en buurtbewoners, Sinds 2016 hangt er een Automatische Externe Defibrillator (AED) in Deinum. Deze hangt bij de supermarkt in een afgesloten kast buiten aan de muur, naast de hoofdingang. Binnen het dorp zijn een aantal vrijwilligers die een reanimatie kunnen opstarten en een AED kunnen bedienen. Enkele vrijwilligers werken in de zorg en zijn meestal al getraind via hun werk. Andere vrijwilligers hebben destijds in 2016 een reanimatie en AED-training aangeboden gekregen. Alle vrijwilligers werden tevens aangesloten bij hartslag.nu.

Doarpsbelang

Deze groep vrijwilligers is inmiddels wat kleiner geworden door onder andere vertrek uit het dorp.
Graag willen we via deze oproep het aantal vrijwilligers uitbreiden zodat ook de kans op snelle hulp
voor een slachtoffer groter wordt! Daarom wordt er dan ook een nieuwe reanimatie en AED-training
aangeboden voor iedereen die zich als vrijwilliger wil aanmelden.

Datum: 13 Februari

Tijd: 20:00-22:00

Locatie: Sportkantine Deinum


Wij hopen dat nieuwe vrijwilligers zich aanmelden!
Aanmelden kan voor 1 Februari 2023 via onderstaande email:
Janneke Buma : jannekebuma @ chello.nl of
Karin Koster : karink @ chello.nl