Deinum

Author: Andries Kuipers

Jaarvergadering De Eendracht in Ons Huis

maart 20, 2023 Reacties uitgeschakeld voor Jaarvergadering De Eendracht in Ons Huis
Beste Deinumers,
 
Dit jaar houden we de jaarvergadering van de Eendracht in Ons Huis aan It Tsjerkepaed
Datum: woensdag 12 april
Inloop: 19:15 uur
Start: 19:30 uur
Locatie: Ons Huis, Tsjerkepaed 11 Deinum
 
De agenda en het jaarverslag van 2022 staan vanaf woensdag 5 april op www.deinumdorp.nl 
 
Tot ziens op woensdag 12 apri

Sociaal café 21 maart It String Boksum

maart 20, 2023 Reacties uitgeschakeld voor Sociaal café 21 maart It String Boksum

Aan stamtafels van cafés worden nogal eens grote zaken besproken: de hele wereldpolitiek
kan daar langs komen. Want ja, er is genoeg gaande in de wereld waar we onze ideeën bij
hebben, onze meningen, zorgen en vragen. En dan is het goed om daar eens met elkaar een
boom over op te zetten.
Vanuit die gedachte organiseren we een ‘sociaal-café’, op een plek die zich daar voor leent
en over een thema dat iedereen raakt
Voor ons tweede “sociaal-café” hebben we een interessante spraakmaker bereid gevonden:
Anne-Goaitske Breteler. Afkomstig uit het Noordoosten van Friesland studeerde zij in
Amsterdam culturele antropologie en publieksgeschiedenis. Sommigen zullen haar kennen
als columnist van de Leeuwarder Courant.
Eind januari verschijnt haar nieuw boek ‘De laatste dagen van de dorpsgek’ ( over de
geestelijke gezondheid op het platteland) Een nogal uitdagende titel en wie de columns van
Anne-Goaitske kent weet ook dat zij haar mening niet onder stoelen of banken steekt. Bij
alles wat zich nu afspeelt op het platteland, een welkome spraakmaker.
Welkom!!


Datum: dinsdag 21 maart 2023 Opgave niet nodig
Plaats en tijd : It String 20.00 uur


Schubert yn it Frysk

februari 9, 2023 Reacties uitgeschakeld voor Schubert yn it Frysk

Zondag 12 februari 2023 15:30 in de Sint Jan in Deinum

Ernst Vermeulen zingt de winterreis van Schubert in het fries met piano begeleiding van Ad Broeksteeg. 

Entree is 12,50


Extra treinstop in de vroege ochtend voor Deinum en Dronryp vanaf 9 januari op werkdagen

januari 5, 2023 Reacties uitgeschakeld voor Extra treinstop in de vroege ochtend voor Deinum en Dronryp vanaf 9 januari op werkdagen


Vanaf maandag 9 januari stopt de trein van Arriva in de vroege ochtend weer in Deinum en
Dronryp. Het stoppen op deze stations is mogelijk door het vervroegen van een aantal ritten
tussen Leeuwarden en Harlingen Haven. Deze toevoeging op de tijdelijk nieuwe dienstregeling van
11 december 2022 is in overleg met plaatselijke belangen in de regio uitgewerkt door Arriva en
afgestemd met Provincie Fryslân en met belangenorganisatie voor reizigers, het ROCOV.

Traject Leeuwarden – Harlingen Haven
Arriva biedt een extra opstap mogelijkheid voor reizigers uit Dronryp en Deinum op werkdagen rond
7 uur in de ochtend. Om dit mogelijk te maken zijn een aantal ritten op het traject Leeuwarden –
Harlingen Haven vervroegd. Reizigers uit de richting van Harlingen Haven halen met de vervroegde
ritten hun aansluiting als ze vanaf Leeuwarden door willen reizen naar Groningen of Zwolle.


Vervroegde treinritten Harlingen Haven richting Leeuwarden
 Trein van 06:14 uur vervroegd naar 06:10 uur – met stop in Dronryp en Deinum
 Trein van 06:49 uur vervroegd naar 06:46 uur – met stop in Dronryp en Deinum


Vervroegde treinritten Leeuwarden richting Harlingen Haven
 Trein van 05:45 uur vervroegd naar 05:43 uur – sneltrein
 Trein van 06:19 uur vervroegd naar 06:16 uur – met stop in Deinum en Dronryp
 Trein van 06:45 uur vervroegd naar 06:43 uur – sneltrein


Alleen de allereerste ritten op het traject Leeuwarden – Harlingen Haven kunnen worden vervroegd.
Gedurende de dag is er te weinig ruimte in de dienstregeling om alle ritten te vervroegen. De
overige ritten blijven dan ook hetzelfde (volgens de tijdelijke dienstregeling van 11 december 2022).
Wat betekent dat de trein op die ritten een keer per uur stopt in Dronryp en Deinum.


Arriva adviseert reizigers altijd de reisplanner te checken voorafgaand aan de reis
Op arriva.nl/dienstregeling staat alle informatie over de tijdelijke dienstregeling die vanaf zondag 11
december 2022 is ingegaan. De aanpassing voor de dienstregeling tussen Leeuwarden – Harlingen
Haven is hier ook te vinden en staat in de reisplanners vanaf 6 januari 2023. De hele reis, van deur
tot deur, kan vanaf dan ook vooraf worden gepland en betaald via de glimble app van Arriva (te
downloaden via www.glimble.nl).


Oudpapier 2023

januari 5, 2023 Reacties uitgeschakeld voor Oudpapier 2023

Op onderstaande data wordt het oudpapier dit jaar ingenomen bij de Meermarkt door de diverse verenigingen.

14 januari Klaverbled
11 februari SF Deinum
11 maart Twaspan
8 april TTV
13 mei SF Deinum
10 juni Speeltuin
8 juli Klaverbled
12 augustus SF Deinum
9 september Nocht en Wille
14 oktober it Sipeltsje
11 november SF Deinum
9 december SF Deinum

Centrale inzameling Kerstbomen

december 28, 2022 Reacties uitgeschakeld voor Centrale inzameling Kerstbomen

In het Nieuwe Jaar 2023 worden de Kerstbomen door de gemeente
Waadhoeke in week 2 op maandag 9 januari opgehaald op een centraal
inzamelingspunt. Voor Deinum is dat de groenstrook voor bij bakkerij Sybesma.


Kerk Open Deinum in 2023

december 21, 2022 Reacties uitgeschakeld voor Kerk Open Deinum in 2023

In het komende half jaar zal de kerk in Deinum op de volgende data open zijn op de zaterdagmiddag
van 13.00-16.00 uur:

  • 28 januari
  • 25 februari
  • 25 maart
  • 15 april
  • 20 mei
  • 17 juni

Naast deze zaterdagen zullen de vrijwilligers de kerk ook op andere momenten spontaan open
zetten. Bordjes in het dorp met de woorden ´kerk open´ maken dit dan duidelijk.
U bent op die momenten van harte welkom de kerk te bezoeken. Misschien wilt u even een kijkje
nemen, een praatje maken of een boek lezen. Van harte welkom! Er is koffie en thee.


AED vrijwilligers gevraagd in Deinum!

december 14, 2022 Reacties uitgeschakeld voor AED vrijwilligers gevraagd in Deinum!

Beste dorpsgenoten en buurtbewoners,


Sinds 2016 hangt er een Automatische Externe Defibrillator (AED) in Deinum. Deze hangt bij de
supermarkt in een afgesloten kast buiten aan de muur, naast de hoofdingang.
Binnen het dorp zijn een aantal vrijwilligers die een reanimatie kunnen opstarten en een AED kunnen
bedienen. Enkele vrijwilligers werken in de zorg en zijn meestal al getraind via hun werk. Andere
vrijwilligers hebben destijds in 2016 een reanimatie en AED-training aangeboden gekregen. Alle
vrijwilligers werden tevens aangesloten bij hartslag.nu.
Deze groep vrijwilligers is inmiddels wat kleiner geworden door onder andere vertrek uit het dorp.
Graag willen we via deze oproep het aantal vrijwilligers uitbreiden zodat ook de kans op snelle hulp
voor een slachtoffer groter wordt! Daarom wordt er dan ook een nieuwe reanimatie en AED-training
aangeboden voor iedereen die zich als vrijwilliger wil aanmelden.

Datum: 13 Februari

Tijd: 20:00-22:00

Locatie: Sportkantine Deinum


Wij hopen dat nieuwe vrijwilligers zich aanmelden!
Aanmelden kan voor 1 Februari 2023 via onderstaande email:
Janneke Buma : jannekebuma @ chello.nl of
Karin Koster : karink @ chello.nl