Deinum

Author: Andries

Jaarvergadering IIsklub it Sipeltsje

november 18, 2016 Reacties uitgeschakeld voor Jaarvergadering IIsklub it Sipeltsje

Beste leden van IIsklub it Sipeltsje
De baan is er klaar voor, nu alleen nog stevige nachtvorst en we kunnen genieten van onze geweldige ijsbaan. De vorst kunnen we niet garanderen. Maar… wat ons betreft begint de gezelligheid al met de

JAARVERGADERING
Donderdag 24 november 2016
20;00 uur in het ijshokje.

De agenda zal evenals andere jaren van algemene aard zijn. Wel zoeken we voor volgend jaar een lid voor de kascommissie.
Als afsluiting hebben we net als andere jaren een gezellige nazit.
Wij stellen uw komst op prijs.


65-jarig huwelijk echtpaar Heida-Feenstra uit Deinum

november 18, 2016 Reacties uitgeschakeld voor 65-jarig huwelijk echtpaar Heida-Feenstra uit Deinum

Op 15 november 2016 zijn de heer en mevrouw Heida-Feenstra uit Deinum 65 jaar getrouwd.
Het echtpaar Heida-Feenstra trouwde in 1951 in de gemeente Heerenveen.

Jeep IJpe Heida is op 22 juli 1929 geboren in Oranjewoud.
Sijke Feenstra is in Leeuwarden geboren op 18 februari 1933.
Het echtpaar heeft elkaar tijdens een dansavond in Oranjewoud leren kennen.

De heer Heida werkte vanaf z’n 16e bij de Belastingdienst in Heerenveen. Later was dit in Leeuwarden. De heer Heida is op 56-jarige leeftijd gestopt met werken. Na 40 dienstjaren kon hij in de VUT.
Mevrouw Feenstra werkte in de zorg.

De heer Heida mag graag computeren en volgt de werkzaamheden te Deinum via de Webcam op de voet.
Het echtpaar is zeer belangstellend naar de kinderen en kleinkinderen en genieten ook erg van de achterkleinkinderen.

Het echtpaar Heida-Feenstra heeft 3 zonen. Er zijn 5 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen.


Twaspan op skoaltelevisie by Tsjek

september 29, 2016 Reacties uitgeschakeld voor Twaspan op skoaltelevisie by Tsjek

Omrop Fryslân maakt een kinderprogramma voor de bovenbouw, Tsjek. Afgelopen vrijdag hebben ze in Deinum op school een aflevering opgenomen. In deze aflevering komen alle leerlingen van Twaspan in beeld en zijn ze o.a. in de geschiedenis gedoken van de “Sipel op ‘e toer”


Simmerconcert Advendo

juni 24, 2016 Reacties uitgeschakeld voor Simmerconcert Advendo

advendo Simmerconsert


Webcam herinrichting deinum boksum

juni 24, 2016 Reacties uitgeschakeld voor Webcam herinrichting deinum boksum


Westergoabrêge Historie

maart 11, 2016 Reacties uitgeschakeld voor Westergoabrêge Historie

No’t de Westergoabrêge ôfbrutsen is, is it miskien wol nijskjirrig om it artikel ùt september 2003 makke troch Douwe-Gerlof Heeringa en Tom van der Werf wer ris werom te lêzen.

Heeft Deinum een ivoren toren


Slachtoffers fan ‘e Slach by Boksum fan 17 jannewaris 1586

maart 8, 2016 Reacties uitgeschakeld voor Slachtoffers fan ‘e Slach by Boksum fan 17 jannewaris 1586

GEANNULEERD WEGENS ZIEKTE! Theatergroep Fjoer speelt op ‘t Holt

februari 8, 2016 Reacties uitgeschakeld voor GEANNULEERD WEGENS ZIEKTE! Theatergroep Fjoer speelt op ‘t Holt

UPDATE: Wegens ziekte is het theaterstuk ‘Wyt is it nije Swart” geannuleerd.

Theatergroep Fjoer speelt op vrijdag 12 februari in ‘t Holt. Deze semi-professionele acteurs spelen een komisch stuk. Een korte omschrijving in het Fries (het stuk is gespeeld in het Frysk):

Wy binne yn it âlderlik hûs. It moat leech want mem is ferstoarn. Trije susters moatte alle saken regelje. Annaleen ( de âldste) wie eartiids dûnseres en hat no har eigen dûnsskoalle. 

Meer lezen