— BELANGRIJK —

maandag 23 september 2019

Beste Deinumers,

 

Begin dit jaar is discussie ontstaan met de gemeente over de invulling van fase 3 van de nieuwbouw. Het gaat om de strook bouwgrond bij de nieuwe haven. Gemeente Menameradiel had 10 kadewoningen (koop) toegezegd voor dit stuk bouwgrond. Gemeente Waadhoeke wou dit plan wijzigen naar 2-onder-een-kapwoningen (koop en huur). 

 

Het plan van de gemeente Waadhoeke is van tafel. Wat blijft is een kritische houding van de gemeente ten aanzien van de te bouwen aantallen en typen woningen. De commissie bouwen en wonen heeft op 4 september een goed gesprek gehad met de wethouders Nel Haarsma en Jan Dijkstra en twee ambtenaren over invulling van fase 3 van de nieuwbouw. Als de Deinumers kunnen aantonen dat er voldoende concrete interesse is vanuit het dorp, dan is wethouder Haarsma bereid om zich hard te maken voor die 10 woningen.

 

Dorpsbelang heeft met de gemeente afgesproken dat binnen het dorp nogmaals de concrete behoefte aan betaalbare nieuwbouwwoningen wordt gepeild. Dat is eerder ook al gedaan, maar we doen het nog een keer. We willen mensen nogmaals de gelegenheid geven om hun wens om een nieuwbouwwoning in Deinum te kopen, uit te spreken. Iedereen een gelijke kans, en Dorpsbelang een sterker verhaal richting de gemeente.

 

Bij de interessepeiling gaat het om twee typen koopwoningen:

  • De starterswoning
  • De levensloopbestendige woning (seniorenwoning)

 

De richtprijs ligt tussen €175.000 en €215.000. Dat is momenteel het prijspeil. Het is een ruwe schatting en geen toezegging.

 

Het is niet bekend wat de woning exact gaat kosten. Het is ook niet bekend hoe de woning er uit gaat zien en hoe de indeling wordt. We weten ook niet welke aannemer de woningen gaat bouwen. Dorpsbelang kan deze vragen helaas nog niet beantwoorden. Simpelweg omdat we het niet weten. We staan echt aan het begin van het traject.  

Het gaat er nu alleen om dat potentiele kopers aangeven dat zij interesse hebben in een dergelijke koopwoning binnen fase 3 van de nieuwbouw.

 

Het is heel goed mogelijk dat er meer dan 10 geïnteresseerden zijn. Elke aanmelder krijgt een gelijke kans.  

 

Het is goed om te weten dat we bij de gemeente en bij de aannemer niet kunnen afdwingen dat een woning aan een Deinumer wordt verkocht. We doen wel ons best om een regeling te treffen met de aannemer zodat er via voorinschrijving kan worden toegewezen. Ook dat kan pas later worden besloten.

 

Als je geïnteresseerd bent in een koopwoning in fase 3 van de nieuwbouw, stuur dan voor 15 oktober een mailtje naar dorpsbelang@deinum.nl met de volgende gegevens:

  • Achternaam
  • Voornaam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • Leeftijd
  • Ja ik heb concrete interesse voor een starterswoning / levensloopbestendige woning (één kiezen)
  • Ja ik denk dat ik de financiering voor een koopwoning rond kan krijgen

 

Er wordt geen selectie gemaakt. Alle aanmelders komen op de lijst. We gebruiken de leeftijd van de aanmelder alleen als onderbouwing van ons verhaal richting de gemeente.

We verstrekken zonder uitdrukkelijke toestemming geen persoonsgegevens aan de gemeente of de toekomstige aannemer.

 

Bedankt voor de medewerking.

 

Met vriendelijke groet,

Namens de werkgroep nieuwbouw Deinum

Dorpsbelang Deinum