Boardsurfing op Terschelling

maandag 26 september 2011

Bestuurscursus voor jongeren uit Noordwest Friesland
Woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland en Doarpswurk organiseren in november een bestuurstraining voor nieuwsgierige jongeren. Twaalf meiden en jongens uit Noordwest Friesland kunnen mee doen aan de cursus ‘Board surfing, samen besturen’. De training vindt plaats op Terschelling.
Beide organisaties willen jongeren de kans geven bestuurservaring op te doen. Ze achten het belangrijk jongeren al vroeg bij het bestuur van verenigingen in dorpen te betrekken. Zo kunnen ze bestuurservaring opdoen en de belangen en ideeën van jongeren onder de aandacht brengen.
Tegelijkertijd dragen ze bij aan continuïteit in het bestuur van verenigingen.
Voor verenigingen wordt het veelal moeilijker nieuwe bestuursleden te vinden. Toch worden er weinig jongeren gevraagd om het bestuur te versterken. Te onervaren en onvolwassen om bestuursverantwoordelijkheid te dragen, zo wordt vaak gedacht.
‘Misschien dat ons initiatief er ook toe bijdraagt dat de huidige besturen eerder en vaker jongeren bij hun vereniging zullen betrekken’, stelt leefbaarheidscoördinator Willem Seepma van Wonen Noordwest Friesland.
Jongeren tussen 15 en 20 jaar uit de gemeenten Menameradiel, Franekeradeel, Het Bildt en Ferwerderadeel die belangstelling hebben voor de cursus kunnen zich tot 17 oktober opgeven op www.boardsurfing.nl.