Deinum

Nieuws Category

Kerk Open Deinum in 2023

december 21, 2022 Reacties uitgeschakeld voor Kerk Open Deinum in 2023

In het komende half jaar zal de kerk in Deinum op de volgende data open zijn op de zaterdagmiddag
van 13.00-16.00 uur:

  • 28 januari
  • 25 februari
  • 25 maart
  • 15 april
  • 20 mei
  • 17 juni

Naast deze zaterdagen zullen de vrijwilligers de kerk ook op andere momenten spontaan open
zetten. Bordjes in het dorp met de woorden ´kerk open´ maken dit dan duidelijk.
U bent op die momenten van harte welkom de kerk te bezoeken. Misschien wilt u even een kijkje
nemen, een praatje maken of een boek lezen. Van harte welkom! Er is koffie en thee.


AED vrijwilligers gevraagd in Deinum!

december 14, 2022 Reacties uitgeschakeld voor AED vrijwilligers gevraagd in Deinum!

Beste dorpsgenoten en buurtbewoners,


Sinds 2016 hangt er een Automatische Externe Defibrillator (AED) in Deinum. Deze hangt bij de
supermarkt in een afgesloten kast buiten aan de muur, naast de hoofdingang.
Binnen het dorp zijn een aantal vrijwilligers die een reanimatie kunnen opstarten en een AED kunnen
bedienen. Enkele vrijwilligers werken in de zorg en zijn meestal al getraind via hun werk. Andere
vrijwilligers hebben destijds in 2016 een reanimatie en AED-training aangeboden gekregen. Alle
vrijwilligers werden tevens aangesloten bij hartslag.nu.
Deze groep vrijwilligers is inmiddels wat kleiner geworden door onder andere vertrek uit het dorp.
Graag willen we via deze oproep het aantal vrijwilligers uitbreiden zodat ook de kans op snelle hulp
voor een slachtoffer groter wordt! Daarom wordt er dan ook een nieuwe reanimatie en AED-training
aangeboden voor iedereen die zich als vrijwilliger wil aanmelden.

Datum: 13 Februari

Tijd: 20:00-22:00

Locatie: Sportkantine Deinum


Wij hopen dat nieuwe vrijwilligers zich aanmelden!
Aanmelden kan voor 1 Februari 2023 via onderstaande email:
Janneke Buma : jannekebuma @ chello.nl of
Karin Koster : karink @ chello.nl


Kom Muziek Maken

november 23, 2022 Reacties uitgeschakeld voor Kom Muziek Maken
Op de woensdagmiddagen 23 en 30 november en 7 december kunnen alle kinderen in de basisschoolleeftijd tussen 15.30 en 16.30 uur in Ons Huis (Tsjerkepaed 11) muziek komen maken. 
 
We gaan leren ritme te voelen door te stampen en te klappen. En we gaan liedjes maken door te spelen met taal en muzieknoten. Ook gaan we zingen en muziek maken met echte muziekinstrumenten!
 
Kinderen zijn iedere keer van harte welkom! Opgave is niet nodig. Aafke Koster uit Deinum doet de muzikale begeleiding. Colinda Popken ondersteunt en kijkt mee. Voor informatie kun je Aafke bellen of appen: voor het nummer zie poster.

Verslag jaarvergadering dorpsbelang 2022

november 12, 2022 Reacties uitgeschakeld voor Verslag jaarvergadering dorpsbelang 2022
Het heeft even geduurd, maar eindelijk is er een verslag van de jaarvergadering 2022 van De Eendracht.
Onze excuses voor de vertraging. We proberen het verslag volgende keer kort na de vergadering te maken en te verspreiden.
Wil je reageren op het verslag? Dan graag via mail op dorpsbelang@deinum.nl 
Of bij de jaarvergadering van 2023.
 
 

De kernen in gemeente Waadhoeke krijgen glasvezelnetwerk van DELTA Netwerk

november 2, 2022 Reacties uitgeschakeld voor De kernen in gemeente Waadhoeke krijgen glasvezelnetwerk van DELTA Netwerk

DELTA Netwerk gaat in 34 dorpen in gemeente Waadhoeke en de dorpen Midlum en Wijnaldum uit gemeente Harlingen glasvezel aanleggen. Na het verstrijken van de deadline van 26 oktober bleek dat er hier voldoende inwoners zich hebben aangemeld voor glasvezel. De aanleg start waarschijnlijk al in Q1 van 2023 en het laatste dorp zal medio 2024 van glasvezel gebruik kunnen maken. Nu het zeker is dat er glasvezel komt, krijgen diegenen die nog geen abonnement hebben afgesloten, de kans om zich tot 27 november om zich alsnog aan te melden zonder dat er aansluitkosten gerekend worden.

Meer lezen

Woonvisie Deinum

november 2, 2022 Reacties uitgeschakeld voor Woonvisie Deinum
Op woensdag 16 november wordt de woonvisie Deinum 2022 – 2030 gepresenteerd in It Holt.
Via onderstaande link is de woonvisie te downloaden. Dit is een concept.
 

Clean-up Deinum!!

november 2, 2022 Reacties uitgeschakeld voor Clean-up Deinum!!

Op zondag 13 november organiseren we een leuke opruimactie. Kinderen en ouders zijn van harte welkom om te komen helpen. Opruimen is leuk, maar ook belangrijk voor de natuur. Helaas komt zwerfafval uiteindelijk in ons drinkwater terecht. Daarom vinden we het belangrijk om ons in te zetten!

Met deze actie verdienen we geld voor de activiteiten commissie. Daarvan kunnen we weer extra dingen voor de jeugd organiseren. Per deelnemer verdienen we €5,-! Materialen zijn aanwezig en om 10:00 u staat de koffie klaar!!!

Groeten namens de AC


Bericht van Dorpsbelang Deinum

oktober 20, 2022 Reacties uitgeschakeld voor Bericht van Dorpsbelang Deinum

Van de werkroep bouwen&wonen
Op woensdag 16 november presenteren we de woonvisie Deinum. Locatie: It Holt. We starten om 19:30 uur en verwachten rond 21:00 uur af te ronden. Aanmelding voor de avond graag via dorpsbelang@deinum.nl We raden aan om de woonvisie van te voren door te nemen. Hij is vanaf 1 november digitaal beschikbaar op www.deinumdorp.nl Jouw constructieve bijdrage wordt gewaardeerd. Graag tot de 16e.
Programma:
19:30 uur: welkom en uitleg werkwijze
19:45 uur: presentatie
20:15 uur: gespreksronde
21:00 uur: afronding

 

Glasvezel

De glasvezel campagne van Deltafiber loopt tot en met 26 oktober. De kopijdatum van deze Klaver Trije was 15 oktober. De uitslag van de campagne plaatsen we daarom in de uitgave van december.


Onderhoud zwaluwwand
Er hebben zich vier mensen aangemeld voor het leeghalen en vullen van de zwaluwwand. Dat is hartstikke mooi. Het leeghalen en vullen van de gaten wordt deze keer in maart gedaan. Het maaien bovenop de wand wordt rond november opgepakt door een lid van de Fûgelwacht.
Verslag jaarvergadering Dorpsbelang Deinum
In de vorige Klaver Trije stond een foutje. Het jaarverslag staat vanaf 1 november op www.deinumdorp.nl en niet vanaf 3 oktober. Vragen over het jaarverslag kun je sturen naar dorspbelang@deinum.nl