De Rank en de master Cammingaskoalle opgeheven

vrijdag 5 juli 2013

Op de laatste schooldag van dit jaar zijn de logo’s van de beide basischolen De Rank en de Master Camminga skoalle van het schoolgebouw verwijderd. Na de zomervakantie start de nieuwe samenwerkingsschool.

Onder toeziend oog van alle kinderen, leerkrachten, fusie stuurgroep, ouders en andere belangstellende is er op deze wijze afscheid genomen van de scholen.

SAMSUNGSAMSUNG