Deinum

AED

AED in Deinum!
2016 en Deinum is een AED rijker. ..

Wat is een AED, (Automatische Externe Defibrillator)?
Een AED is een draagbaar apparaat dat het hartritme mogelijk weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.
Bij supermarkt UBO(aan de buitenkant naast de ingang), is een buitenkast geplaatst met een AED erin.

Wat is er nodig om een AED op de juiste manier te plaatsen en hoe gaat het een en ander in zijn werk?
Allereerst komt de AED in een daarvoor bestemde buitenkast te hangen. De kast is afgesloten en is voorzien van een pincode.
Op het moment dat er een onwel wording (reanimatie) is, zijn er burgerhulpverleners (dit zijn vrijwilligers) die via de sms een pincode krijgen toegestuurd waarmee zij de kast kunnen openen en de AED eruit kunnen halen.
Binnen het dorp zijn een aantal vrijwilligers benaderd die een reanimatie kunnen opstarten en een AED kunnen bedienen. Dit zijn veelal mensen die in de zorg werken. Een aantal mensen zijn getraind via hun werk, daarnaast zijn er een aantal mensen die een training hebben gevolgd op de georganiseerde trainingsavond.
Alle vrijwilligers zijn aangesloten bij Hartslagnu.nl

Op het moment dat er een onwel wording (reanimatie) in het dorp is, dient men ten allen tijde eerst 112 te bellen!
Via dit alarmnummer wordt door de meldkamer van 112 allereerst een ambulance gestuurd, daarnaast stuurt de meldkamer de vrijwilligers een bericht via de mobiele telefoon.
Een aantal vrijwilligers worden in dit bericht naar het slachtoffer gestuurd, en een aantal vrijwilligers krijgen de opdracht de AED op te halen. Aangezien elke seconde telt dient dit zo snel mogelijk te gebeuren.

Interessante links op internet over dit onderwerp kunt u vinden op:
– hartslagnu.nl
– hartstichting.nl

Mocht je niet benadert zijn door één van ons, maar ben je wel geschoold, meld je dan aan als burgerhulpverlener bij Hartslagnu.nl en doe ons een mailtje. Dan kun je mee in de herhalingslessen in eigen dorp, door ons georganiseerd!

Contact personen AED:
Karin Koster: karink@chello.nl
Janneke Buma: jannekebuma@chello.nl

aed

 

HULP VAN AED???
BEL ALTIJD EERST 112