Deinum

Oud Papier

Iedere maand, de TWEEDE zaterdagmorgen van 10 tot 12 uur, staat een oudpapiercontainer bij de Meermarkt Supermarkt. Daar dient iedereen papier heen brengen. Er staan dan mensen klaar om het in de container te gooien. Zit het papier in een plastic zak, dan krijgt u die zak weer mee terug. Mocht u “slecht ter been” of ziek zijn, dan mag u het papier op de onderstaande verzamelplaatsen neerzetten. Dit moet in stevige dozen. Mensen van 10 verschillende verenigingen halen het dan op. Bij de verzamelplaatsen moet het oudpapier voor zaterdagmorgen 10 uur staan. Dorpsbelang regelt met de 10 verenigingen, wie er aan de beurt is om het op te halen. Al het opgebrachte geld komt in 1 pot. Na elk jaar wordt het verdeeld over de 10 verenigingen. Alle papiertjes kunnen we gebruiken en brengt geld op. Voor de Gemeente betekent dit minder afval, en dus minder kosten bij de afvalver­werking.

Het papier wordt ook opgehaald in :
– Blessum (Buorren t.o. De Wâl )
– Ritsumazijl.
– It Holt (bij het café)

Voor de duidelijkheid hierbij de verzamel plaatsen in Deinum: 

1. DE CONTAINER bij de Supermarkt.
2. Hoek Sj. de Zeestraat en Feytsmahof t.h.v. Sj de Zeestraat 10.
3. Hoek Sj. de Zeestraat en Feytsmahof t.h.v. Sj de Zeestraat 30.
4. Hoek Sj. de Zeestraat en St. Janswei.
5. St. Janswei parkeerstrook t.h.v. nr.34.
6. St. Janswei parkeerplaats t.o. nr. 48.
7. Pleintje Sportleane/ St.Janswei.
8. Hoek Sportleane en Skoallesrjitte.
9. Hoek Pypsterhof t.h.v. nr. 35.
10. Hoek Pypsterhof / Mennerdahof.
11. Mennerdahof, tussen nr. 14 en 16.
12. Hoek Mennerdahof en Spoorstrjitte.
13. Hoek St. Janswei en Pypsterhof.
14. Hoek St. Janswei en Heechpaed t.h.v. nr. 2.
15. Hoek St. Janswei en Tsjerkepaed zuid.
16. Hoek Gersdroegerij en It Swee.
17. Hoek De Seine en It Harspit.
18. Hoek De Seine en De Harke

Voor het jaar 2023 ziet het rooster er als volgt uit:

Zaterdag:

14 januari Klaverbled
11 februari SF Deinum
11 maart Twaspan
8 april TTV
13 mei SF Deinum
10 juni Speeltuin
8 juli Klaverbled
12 augustus SF Deinum
9 september Nocht en Wille
14 oktober it Sipeltsje
11 november SF Deinum
9 december SF Deinum