Deinum

Wurkgroep Deinum Doe en No

Logo Doe en No

Sinds 1985 kent Deinum “Wurkgroep Deinum Doe en No”, die zich bezighoudt met de geschiedenis van het dorp.

De Wurkgroep heeft als doelstelling:
“het vastleggen en verzamelen in beeld en geschrift van alles over Deinum en haar geschiedenis, dat op geen enkele andere wijze  voor de toekomst bewaard blijft”
 

Tijdens haar bestaan heeft het archief van de Wurkgroep, dat bestaat uit o.a. foto’s, dia’s, films, artikels, notulenboeken, krantenknipsels, boeken, oude rekeningen, programma’s van allerlei wedstrijden en opvoeringen, enzovoort, een dusdanige omvang gekregen dat bij een van de wurkgroepleden op zolder een archiefruimte is ingericht, om zo alles goed te kunnen bewaren. Samen met de (oud)Deinumers proberen we om dit archief nog verder uit te bouwen. Als u mogelijk iets heeft liggen en u vindt met ons dat het als een stukje Deinumer historie bewaard moet blijven, dan kunt u het aan ons geven. Het krijgt dan een prima plaatsje in ons archief en wij zorgen er verder goed voor.

Uiteraard wordt dit alles niet bijeengebracht alleen om het bewaren, maar ook om het te gebruiken. Van tijd tot tijd organiseert de Wurkgroep tentoonstellingen en dia-avonden, wordt zo nu en dan een boek uitgebracht, worden waar nodig belangstellenden met de in het archief aanwezige informatie geholpen. Kortom, de Wurkgroep tracht met  het bijeengebrachte materiaal ook echt iets te doen. Het is materiaal van en over Deinumers voor de Deinumers.

Doe en No

Voor informatie (vragen, maar ook hoe u een eventuele gift aan ons kwijt kunt) kunt u terecht bij de voorzitter:
Rinze Visser
Pypsterhôf 15, 9033 XK Deinum (058-2542226)
E-mail: r.visser50@chello.nl

Het secretariaat wordt verzorgt door:
Douwe GerbensMarssumerdyk 3, 9033 WD Deinum (058-2541570).

Acronius Hettinga (058-2541552) beheert de kas.

De overige leden zijn Bouwe Hessels, Jappie Weiland en Chris Bruinsma.

Wij hopen dat alle Deinumers ons tot in lengte van jaren zullen steunen bij onze werkzaamheden en er bovendien veel plezier aan mogen beleven.