Een nieuw Deinum en Boksum in 2017

woensdag 11 november 2015

Bron: LC- 11 november 2015.

Eind juli 2017 is het nieuwe sportpark met sportgebouw in Deinum klaar en is de herinrichting van wegen, vaarten en bruggen afgerond.

Van bouwwerkzaamheden zijn Deinum en Boksum dan nog niet af.

Pas dan wordt begonnen met de sloop van de oude kleedaccommodatie en kantine in Deinum om plaats te maken voor woningbouw. Een en ander werd dinsdagavond in It Holt in Deinum toegelicht door aannemer Reef Infra, die de herinrichting uitvoert.

Nu de Heak om Leeuwarden er een jaar ligt, is het tijd voor de aanpak van Deinum en Boksum. Een van de belangrijkste voorwaarden is dat de dorpen bereikbaar blijven en het fietsverkeer naar Leeuwarden ongehinderd doorgang kan vinden. Daarom blijft het viaduct De Twilling zo lang mogelijk liggen. De fietsers kunnen daar overheen, terwijl de bouwwerkzaamheden onder hen plaatsvinden.