Inloopavond Herinrichting Deinum Oost

dinsdag 3 november 2015

 

anteagroup        deboerendegroot      reef

Graag nodigen wij, in samenwerking met de provincie Fryslân en gemeente Menameradiel, alle omwonenden en geïnteresseerden uit op 10 november vanaf 19.30 uur voor een inloopavond bij It Holt-Deinum. Tijdens deze avond geven wij een toelichting op de te verwachten werkzaamheden in en rondom Deinum en is er ruimte voor vragen.

De provincie Fryslân heeft de opdracht voor het project Herinrichten Deinum – Boksum op 12 augustus 2015 gegund aan Reef Infra. Samen met de partners de Boer & de Groot Harlingen en Antea Group Sport Heerenveen gaan wij dit mooie project uitvoeren.

De herinrichting is één van de gebiedsontwikkelingsprojecten rondom de Haak om Leeuwarden noordelijk deel. Het project bestaat onder andere uit het verwijderen van de oude N31, het slopen van de brug bij Deinum en viaduct de Twilling en het reconstrueren van bestaande wegen. Er komt een nieuwe vaarroute, Deinum krijgt nieuwe sportvelden en er komt grond bij voor woningen. De maatregelen die worden uitgevoerd zijn in nauwe samenspraak met de inwoners van het dorp en de gemeente Menameradiel bedacht.

Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang. Ons projectteam Reef Infra, De Boer & De Groot en Antea Group werken hard aan het ontwerp, het uitvoeren van de laatste onderzoeken, aanvragen van vergunningen en inplannen van de werkzaamheden. De uitvoering van de werkzaamheden zullen naar verwachting starten eind dit jaar met het opnieuw asfalteren van de Spoorstrjitte, It Holt en Pypsterbuorren. Eind december wordt het val van de Westergoabrug (ophaalbrug over het Van Harinxmankanaal) verwijderd waarna in januari wordt gestart met het opruimen van de oude N31. Naar verwachting is het gehele project eind 2016 afgerond.