Jaarvergadering De Eendracht in Ons Huis

maandag 20 maart 2023

Beste Deinumers, Dit jaar houden we de jaarvergadering van de Eendracht in Ons Huis aan It Tsjerkepaed

Doarpsbelang

Datum: woensdag 12 april

Inloop: 19:15 uur

Start: 19:30 uur

Locatie: Ons Huis, Tsjerkepaed 11 Deinum

 

De agenda en het jaarverslag van 2022 staan vanaf woensdag 5 april op www.deinumdorp.nl 

 

Tot ziens op woensdag 12 april