Kerk Open Deinum in 2023

woensdag 21 december 2022

In het komende half jaar zal de kerk in Deinum op de volgende data open zijn op de zaterdagmiddag van 13.00-16.00 uur:

Cultuur
  • 28 januari
  • 25 februari
  • 25 maart
  • 15 april
  • 20 mei
  • 17 juni

Naast deze zaterdagen zullen de vrijwilligers de kerk ook op andere momenten spontaan open
zetten. Bordjes in het dorp met de woorden ´kerk open´ maken dit dan duidelijk.
U bent op die momenten van harte welkom de kerk te bezoeken. Misschien wilt u even een kijkje
nemen, een praatje maken of een boek lezen. Van harte welkom! Er is koffie en thee.