Komst van een mobiel geluidsmeetpunt in Deinum of Blessum

donderdag 27 mei 2021

Rond vliegbasis Leeuwarden is een permanent geluidsmeetnet aangelegd. Doel is om de omwonenden te informeren over geluidsniveaus en om de geluidsbelasting op jaarbasis beter te kunnen vaststellen. Op onderstaande website  kunt u de meetgegevens van 15 meetlocaties zien.

https://lwr.flighttracking.casper.aero/

Het mobile meetpunt maakt daar straks tijdelijk deel van uit.

Sinds de komst van de F35 is de geluidsoverlast van de vliegbasis toegenomen. Om precies te weten hoeveel dat is toegenomen, is het van belang om de geluidsintensiteit te meten. Dorpsbelangen Deinum en Blessum hebben zich de laatste tijd hard voor gemaakt voor een mobiel meetpunt. We kunnen tot het eind van het jaar het verschil in geluidsniveau van de F16 en de F35 met elkaar vergelijken omdat de F16 tot die tijd voor verschillende oefeningen ingezet wordt.

Hoe werkt het geluidsmeetnet?

Als u de website https://lwr.flighttracking.casper.aero/ opent ziet u op de meetpunten de gemeten geluidsniveaus in decibels van de situatie  van circa vijf minuten eerder. Als het geluidsniveau toeneemt verandert de kleur van blauw via groen naar rood. Soms kan dit kortdurend zijn door langsrijdend verkeer, maar als het langer aanhoudt gaat het meestal om een vliegtuig. Deze is dan zichtbaar op de website.

  • Klikt u op een meetpunt, dan ziet u links een venster verschijnen waarin de geluidspiek(en) zichtbaar zijn.
  • Wilt u de kaart gedetailleerder zien, dan kunt u dit doen door te scrollen terwijl de cursor in het scherm staat. Ook kunt u rechtsboven op de plus klikken.
  • Als u met de cursor op een vliegtuig gaat staan, dan ziet u de hoogte en de snelheid ervan. Als u erop klikt dan kunt u zien welk type vliegtuig het is.
  • Links van de kaart  ziet u een blauwe lijn met verschillende tekens erin.
  • Gaat u bovenin staan op “datum en tijd” dan kunt u deze veranderen. U kunt 14 dagen terug kijken.
  • Als u een klacht over de geluidshinder wil indienen bij Defensie, dan kunt u op het envelopje klikken. U komt dan rechtstreeks bij het klachtenformulier.
  • Als u geluidsmetingen bekijkt van een eerdere datum dan de huidige kunt u ook versneld  afspelen. Dit doet u door bovenin op 1x te klikken. U kunt dan door de schuif te verstellen tot maximaal 100x versneld terugkijken..

Toelichting Permanent Geluidsmeetnet vliegbasis Leeuwarden

Waarom is dit geluidsmeetnet er gekomen?

Dit geluidsmeetnet is op verzoek van omwonenden gerealiseerd. Er was meer vertrouwen in gemeten geluidniveaus dan in berekende. In 2013 heeft de Tweede Kamer besloten tot aanschaf van de F-35. Daarbij is onder andere afgesproken dat er rond vliegbasis Leeuwarden een geluidsmeetnet komt. Toenmalig minister van Defensie Mevrouw J. Hennis heeft daarin volmondig de medewerking van Defensie toegezegd. De geheimhouding rondom vluchtgegevens is opgeheven. Omwonenden waren bang dat het hogere geluidsniveau van de F-35 zou leiden tot overschrijding van de geluidscontouren.  Met het meetnet wordt bekeken of de berekende geluidcontouren kloppen.

De aanleg van het geluidsmeetnet is in november 2018 gestart. In maart 2019 is de website in gebruik genomen. Het is het eerste permanente geluidsmeetnet in de wereld rondom een militaire vliegbasis.

Zijn de geluidsniveaus betrouwbaar?

Ja, de geluidsniveaus worden gemeten met de beste microfoons die te verkrijgen zijn voor vliegtuiggeluid. De gemeten geluidswaarden worden door Casper BV uit Haarlem opgeslagen. Het geluid wordt gemeten in decibellen zoals die door het menselijk oor waargenomen wordt (dBa).

Is het geluidsmeetnet onafhankelijk?

Ja. De gegevens van het geluidsmeetnet worden overhandigd aan de zogenaamde Auditcommissie.. Hierin zitten omwonenden die inzagerecht hebben in alle gegevens die nodig zijn om de geluidsbelasting goed te kunnen controleren. Ook helpen zij om waar nodig het geluidsmeetnet te verbeteren. Een Stuurgroep, waarin omwonenden, onder voorzitterschap van de provincie, kijkt ook mee of alles onafhankelijk gebeurt. Tijdens de vergadering van de Commissie Overleg, Voorlichting en Milieu (COVM) wordt de voortgang besproken.

Wanneer kunnen we de eerste resultaten verwachten?

De geluidsniveaus kunt u direct al zien (met 5 minuten vertraging). Het controleren van de geluidsbelasting kan gebeuren als er voldoende lang gemeten is. De eerste resultaten zijn inmiddels bekend van de al bestaande punten. Maar omdat de F35 net in gebruik is denkt defensie dat er op termijn gevlogen kan worden met minder geluid.

Heeft u verbetersuggesties  over het geluidsmeetnet?

Deze zijn van harte welkom. We hopen al werkende verbeteringen door te voeren. U kunt deze kwijt via het emailadres: suggestiesmeetnetleeuwarden@gmail.com

We hopen dat u ook gebruik maakt van de mogelijkheid om inzicht te krijgen die hiermee geboden wordt. Het is belangrijk, ook gezien de te verwachten geluidstoename door de toekomstige luchtruimherziening, om defensie te laten weten hoe de komst van de F35 ons als omwonenden beïnvloed. Meten is weten!!

Dorpsbelang Deinum en Blessum