Laat de zwaluwen maar komen !

dinsdag 3 april 2018

De vogelwacht Boksum en dorpsbelang Deinum hebben in eendrachtige samenwerking een zwaluwwand gebouwd. Met bijdragen uit het Iepen Mienskipsfuns, het Herbert Duintjer Fonds en een bijdrage van de gemeente Waadhoeke hebben de vrijwilligers dit kunnen realiseren. Uniek is dat direct ook een vleermuizenverblijf is gemaakt. Het gebied rondom het verblijf wordt ingezaaid met een bijvriendelijk bloemmengsel.

Een mooi voorbeeld hoe een project vanuit de Mienskip opgepakt kan worden. En een mooie aanvulling op de gebiedsontwikkeling.

Bron: Wieger Feddema – Linkdin