Deinum

Nieuws

Ledenvergadering feestvereniging Nocht & Wille.

maart 18, 2014 Nieuws, Wurklist Reacties uitgeschakeld voor Ledenvergadering feestvereniging Nocht & Wille.

 

In it Holt op 24 april 2014 aanvang 20.00.

Agenda:

  1. Opening.
  2. Notulen jaarvergadering d.d. 3 april 2013.
  3. Jaarverslag 2013.
  4. Financieel jaarverslag.
  5. Verslag Kascommissie.
  6. Aftredende leden: Harriet Wijnstra en Catharina Tamminga. Verkiezing nieuwe bestuursleden: Jochem  Bruinsma, Jelmer Salverda , Sonja Lautenbach en Laurens Kuiphof.
  7. Dorpfeest 2014.

Dorpsfeest 2014. 28, 29 en 30 augustus.

Donderdag: Jeugd voetbal toernooi.

Playback-bonte avond. Met drive-in Silver

Vrijdag:        Kaatsen

Basisschoolspelen.

40+ spelen.

Jeugd 12 t/m 18 jaar spelen. Survival

Klun en Knoffelhakke met, He Buorman.

Aansluitend met de band , DOWN TOWN.

Zaterdag:    Wijkspelen.

Deinum Culinair.

Matinee met Silver en ?

90 jaren party. 2BROTHERS ON THE 4TH FLOOR en PARTY ANIMALS

 

8. Rondvraag.

9. Sluiting.

 

Het bestuur


0 comments

Comments are closed.