Losse fearren biedt ons dorp kansen

dinsdag 24 april 2018

Met Losse fearren draagt Wonen Noordwest Friesland een steentje bij aan kleinschalige projecten die dorpen leuker, mooier en gezelliger maken. Sinds de lancering van Losse fearren in 2009 kregen honderden verenigingen en particulieren een bijdrage voor hun project.
Moeten sommige dorpen Losse fearren nog ontdekken, in dorpen als Tzum, Ried en Oosterbierum kloppen inwoners al vaker aan voor een steuntje in de rug.
Leefbaarheidscoördinator Willem Seepma is blij met al die aanvragen: ‘Als woningbouwcorporatie steunden we altijd al grotere projecten die de leefbaarheid ten goede komen, zoals de verbouw van een dorpshuis of de herinrichting van een dorpsplein. Met Losse fearren dragen we nu ook een steentje bij aan kleinere projecten. Want juist ook dat soort kleinere projecten maken dat het fijn is om in een dorp te wonen.’

Voorbeelden van succesvolle projecten zijn er genoeg. Bijvoorbeeld een schoonmaakactie in Boksum, waar 40 vrijwilligers het dorp schoonmaakten. Seepma: ‘Het is mooi dat het dorp weer spic en span is, maar het is ook mooi dat mensen samen aan de slag gaan. Je hoeft niet met iedereen uit de straat bevriend te zijn, maar het is wel handig dat je elkaar kent en helpt.’
Wie zelf een goed idee heeft, kan voor een bijdrage tot 300 euro terecht op www.lossefearren.nl. De aanvraag is eenvoudig: ‘De belangrijkste eis die we stellen is dat mensen samen actief aan de slag gaan en dat het een nieuw initiatief betreft. We zien ook graag dat onze huurders actief betrokken zijn. En natuurlijk steunen we alleen projecten in dorpen waar we als coöperatie huizen verhuren.’ Wie twijfelt of een project in aanmerking komt voor een bijdrage kan contact opnemen voor overleg via 0518-481494.
Op lossefearren.nl staan ook tientallen projecten ter inspiratie voor andere dorpen. Seepma: ‘We zien steeds vaker dat dorpen ideeën van elkaar kopiëren. In Minnertsga plantten de buren van de Tilledijk honderden bloembollen in hun straat en sloten de dag samen af met een maaltijd. Toen Dorpsbelang Oosterbierum Klooster-Lidlum dat las, organiseerden ze zelf ook een bloembol-dag. Dat is mooi om te zien.’

Meer informatie: lossefearren.nl