Nieuwsbrief 1: Afsluiting Spoorstrjitte — Wegonderhoud Deinum Spoorstrjitte – Mennerdahôf – Pypsterhôf

woensdag 4 oktober 2017

Geachte heer, mevrouw, 

Op maandag 2 oktober start Jansma Drachten in opdracht van gemeente Menameradiel met de herinrichting van de Spoorstrjitte, Mennerdahof en Pypsterhof. Om de werkzaamheden snel en veilig te kunnen uitvoeren zullen straten of gedeeltes van straten afgesloten worden. De werkzaamheden bestaan uit 8 fases. Voor de kerstvakantie is het project klaar. 

In deze nieuwsbrief leggen we eerst de situatie uit tot fase 5. 
 

Werkzaamheden

In de fases 1 t/m 5 werken we alleen aan de Spoorstrjitte en de kruisingen Spoorstrjitte-Mennerdahof en Spoorstrjitte-Sint Janswei. 

Wat verandert er?
Bij de basisschool komt een zogenaamde tút-en-derút-strook. Hier mogen ouders alleen de auto neerzetten om de kinderen naar school te brengen en op te halen. Het is geen vaste parkeerplaats. Verder zullen er nog een aantal parkeerhavens komen en gaan een paar bomen weg. De weg komt iets dieper te liggen, zodat de erven die aan de weg grenzen een betere afwatering krijgen. Ook gaan de drempels eruit en komt er nieuw asfalt in.

Fase 1
Op 2 en 3 oktober starten we bij de kruising Spoorstrjitte-Mennerdahof. Daar wordt het asfalt verwijderd. De kruising is NIET afgesloten. De weg zal voor de helft worden afgezet, zodat verkeer er altijd langs kan. 

Fase 2
4 oktober starten we met de werkzaamheden aan de Spoorstrjitte bij de school voor tot aan kruising Spoorstrjitte-Sjouke de Zeestrjitte. Het asfalt wordt gefreesd, er komt een nieuwe fundering in en er worden banden geplaatst. 

 

 

 

 

 

Fase 2: Spoorstrjitte afgesloten tussen kruising Sint Janswei en kruising Sjouke de Zeestrjitte. Omrijden via Pypsterhof en Mennerdahof.

Fase 3
Vanaf 13 oktober maken we het werkvak van de Spoorstrjitte groter, dan komt het gedeelte van kruising Sjouke de Zeestrjitte tot kruising Mennerdahof erbij. Ook hier moet het oude asfalt er uit en wordt er aan de fundering gewerkt. 
Vanaf 13 oktober wordt een noodbrug geplaatst bij De Gersdroegerij. Zodat Deinum nog een extra in- en uitgang heeft. Hier mogen GEEN vrachtwagens of ander zwaar verkeer overheen rijden! 

 

 

 

 

 

Fase 3: Spoorstrjitte afgesloten tussen kruising Sint Janswei en Mennerdahof. Extra in- en uitgang via noodbrug (oranje streep). 

Fase 4
In fase vier pakken we de kruising Sint Janswei er ook bij. Deze kruising ligt er uit van 19 t/m 26 oktober. De bestrating gaat eruit en ook hier moet een nieuwe fundering komen. Ook worden de kolkleidingen vervangen. 

 

 

 

 

 

Fase 4: In deze fase kunt u omrijden via Pypsterhof/Mennerdahof, of via Sjouke de Zeestrjitte/De Gersdroegerij. 

Fase 5
Van 27 oktober t/m 3 november wordt er geasfalteerd en bestraat in de Spoorstrjitte. We vragen u tijdens het asfalteren en na het asfalteren, de weg niet te betreden. Het asfalt wordt op hoge temperatuur verwerkt en het heeft een klevende eigenschap. Let daarom ook op uw kinderen en huisdieren. Dit is de laatste fase van de Spoorstrjitte, het werk is dan klaar in deze straat. 

 

 

 

 

 

 

 

Bereikbaarheid woningen

De woningen die aan het werkvak liggen, zijn helaas NIET bereikbaar met de auto. De stoepen laten we zoveel mogelijk intact. U kunt dus alleen te voet bij uw woning komen.
We willen u dan ook vragen om uw auto elders te parkeren.

Bereikbaarheid supermarkt
Het parkeerterrein van de supermarkt is met de auto WEL bereikbaar, maar alleen vanaf Sjouke de Zeestrjitte. U mag dan met de auto door het werkvak rijden.