Nieuwsbrief Dorpsbelang

maandag 27 april 2020

Initiatieven

Het zijn bijzondere tijden nu het coronavirus grotendeels ons leven bepaald. Het bestuur van Dorpsbelang De Eendracht wenst iedereen sterkte, vooral ook de ouderen die aan huis gekluisterd zitten en eigenlijk geen bezoek meer kunnen ontvangen. Gelukkig zijn er veel dorpsgenoten die willen helpen en op elkaar willen letten. Er komen mooie initiatieven voorbij, zoals een ‘berenspeurtocht’ voor de kinderen en een inzamelingsactie van vuurwerkbrillen voor het MCL. Dorpsgenoten vragen aan elkaar via de buurtapp hoe het gaat en er worden boodschappen gedaan voor buren die kwetsbaar zijn. Daarnaast heeft Terpoarte als hart onder de riem, ieder adres een bosje tulpen gebracht. Mocht u zelf een initiatief hebben om Deinumers in deze ‘Corona’-tijd’ te helpen en u heeft bij het organiseren daarvan ondersteuning nodig, neem dan contact met ons op.

Bijeenkomsten

Door de maatregelen en de richtlijnen van Rijksoverheid en RIVM zijn er in ieder geval tot 1 juni geen samen- en bijeenkomsten mogelijk. Hierdoor vervallen (vrijwel) alle activiteiten tot en met 31 mei in het dorp. De algemene ledenvergadering is daardoor ook afgelast. Wij hopen deze in het najaar alsnog te kunnen houden. De datum wordt te zijner tijd bekend gemaakt.

 

Bestuursleden

Op onze oproep voor nieuwe bestuursleden hebben wij één reactie ontvangen. Lieuwe Tinga wil graag het bestuur van dorpsbelang komen versterken. Normaal gesproken wordt een bestuurslid tijdens de jaarvergadering benoemd, maar aangezien deze is afgelast en wij als bestuur qua aantal niet op volle sterkte zijn, hebben wij besloten om hem alvast in het bestuur op te nemen. Aan het einde van deze nieuwsbrief stelt Lieuwe zich voor.

Aan het einde van dit jaar treden nog twee bestuursleden af. Wie lijkt het leuk om vanaf het einde van dit jaar zich bij ons bestuur aan te sluiten? Voor informatie kunt u contact opnemen met Nynke van der Hem-Baarda via telefoonnummer: 0629470525.

 

Samen Deinum Schoon

Graag willen wij één- of tweemaal per jaar een schoonmaakuurtje organiseren. De bedoeling is dat tijdens dit schoonmaakuurtje de verkeers- en straatnaamborden schoongemaakt worden en het zwerfafval opgeruimd wordt. Ons bestuurslid Henk Berg zag namelijk dat een gemeentemedewerker met een auto langs alle borden in ons dorp reed om deze schoon te maken.

Dit is niet echt duurzaam en wij denken dat deze gemeentemedewerker zijn tijd wel beter kan besteden. Dus hierbij een oproep om vanuit elke straat een paar aanmeldingen te ontvangen om deze schoonmaaktaak uit te voeren. De schoonmaakactie melden wij aan bij Samen Fryslân Schoon 2020. Hiermee kunnen wij als Deinum een mooi geldbedrag verdienen door samen de omgeving schoon te maken. Zodra er weer bijeenkomsten georganiseerd mogen worden, wordt de datum geprikt.

Uw aanmelding kunt u sturen naar: dorpsbelang@deinum.nl

 

Oud papier

In de maand april hebben wij vanwege het Coronavirus het oud papier niet door laten gaan. Ook voor de maand mei hebben wij besloten dat het oud papier niet wordt opgehaald. Om de voorraden thuis niet te ver op te laten lopen, hebben wij besloten dat op 9 mei van 08:00 – 17:00 uur een container wordt neergezet bij het station. U kunt daar zelf uw oud papier (of dat van uw buren) in de container zetten. Bij het station is meer ruimte om elkaar te passeren. Graag zoveel mogelijk het oud papier stapelen, zo kunnen we meer in de container houden. Graag de deur van de container open laten staan, zodat de kans op besmetting zo klein mogelijk is. Indien er meerdere mensen tegelijk bij de container aanwezig zijn, houd dan minimaal 1,5 meter afstand van elkaar!

 

Even voorstellen: Lieuwe Tinga

64 jaar geleden werd ik geboren in Deinum. Ik bracht mijn jeugd in Deinum door. Ik heb goede herinneringen aan deze tijd. Mijn vader en pake hadden beide een eigen transportbedrijf in het dorp. Ik herinner me de ritjes met de vrachtwagen nog goed. Een mooie tijd.

Op mijn tiende verhuisden we naar Leeuwarden. Waar ik tot mijn 25e bleef wonen. In 1980 werd onze dochter Kim geboren en kort daarna verhuisden we terug naar Deinum, naar de Feytsmahof. 2,5 jaar later werd onze zoon René geboren. Met veel plezier woonden we 38 jaar lang op de Feytsmahof. Toen de mogelijkheid zich voordeed om een kavel aan het van Harinxmakanaal te kopen, hebben Carla en ik die sprong gewaagd en sinds april 2019 wonen we op ons mooie plekje aan het kanaal. Naast dit alles ben ik trotse pake van vijf kleinkinderen. Het mooiste wat er is!

Na 45 jaar bij de CCF nu Friesland Campina te hebben gewerkt, in de technische dienst, kwam de dag waarop ik met pensioen zou gaan in zicht. Het liep anders; ik kreeg de kans om na mijn pensioen van betekenis te blijven voor het bedrijf sindsdien ben ik drie dagen in de week als werkvoorbereider werkzaam voor Friesland Campina.

Daarnaast besloot ik dat ik me ook op andere vlakken wil inzetten. Omdat ik graag iets voor het dorp Deinum wil doen, heb ik me nu aangesloten bij het Dorpsbelang. Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan de leefbaarheid, het welzijn en de belangen van alle Deinumers in ons mooie dorp.

Ik heb er zin in!