Oeverzwaluwen -update-

donderdag 7 juli 2016

Bij project Herinrichting Deinum-Boksum waren oeverzwaluwen gespot. In mei berichtten wij al dat de locatie van de oeverzwaluwen, de zandwand bij de oude Westergoabrêge, uiteraard met rust wordt gelaten tot zij zijn uitgebroed.

Posten bij nesten

Voor een gedeelte van de nesten is dat nu het geval. Om zeker te weten dat de nesten leeg zijn is er twee keer gepost door een ecoloog:
–  Overdag op activiteiten in verband met het voeden van de jongen
– ’s Avonds om te kijken of de nesten niet gebruikt worden door de uitgevlogen jongen als schuilplaats

Afdekken met doek

Beide keren zijn er geen activiteiten waargenomen bij de nesten aan de oostzijde.
Daarom gaan we nu deze nesten afdekken met doek. Zo kunnen er geen nieuwe vogels nestelen.
De nesten aan de westzijde zijn nog wel in gebruik, deze blijven we monitoren.
Zodra de laatste zwaluw definitief is uitgevlogen pakt Reef haar werkzaamheden op die locatie weer op.