Ruiming 2 vermoedelijke brandbommen op zaterdag 12 maart op de vliegbasis Leeuwarden

donderdag 10 maart 2011

Op de vliegbasis Leeuwarden zijn tijdens voorbereidend bodemonderzoek voor het aanleggen van drainage vermoedelijk twee brandbommen gevonden van het type 250 lbs mark II uit de Tweede Wereldoorlog.

Beide bommen worden op zaterdag 12 maart tussen 11.00 – 19.00 uur door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) benaderd en geruimd. Indien er tijdens de ontmanteling ontbranding plaatsvindt, is er een uitstralingsgebied van 1 km rondom de locatie van de bommen bepaald waarin zich geen personen mogen bevinden. Het gebied bevindt zich deels ten noorden van de vliegbasis. De weerssituatie en windrichting zijn bepalend voor de ruiming. Indien de ruiming niet kan plaatsvinden op 12 maart wordt het een week uitgesteld naar zaterdag 19 maart.

Door de Gemeente Leeuwarden zijn de perceeleigenaren binnen het uitstralingsgebied geïnformeerd over de ruiming van de bommen, er mogen zich geen personen bevinden in dit gebied tijdens de ruiming. In het gebied bevinden zich geen woningen. De wegen in dit gebied worden afgezet door de politie.