S&S – Afscheid Minny Walinga en Grote Club Actie

vrijdag 26 augustus 2011

Afscheid mevrouw Minny Walinga
Minny Walinga stopt met het geven van gymnastieklessen voor Sport en Spel. Met veel inzet en deskundigheid

 

 heeft zij 25 jaar de lessen verzorgd en is dat zelfs na het  bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd blijven doen.  Hiermee heeft zij Sport en Spel enorm geholpen omdat er lange tijd geen opvolging was. Gelukkig was Joan Stinstra – van der Wal bereid een opleiding bij het CIOS te volgen en met ingang van het nieuwe seizoen kan zij zelfstandig de gymnastieklessen verzorgen.
Het spreekt voor zich dat wij leden en oud-leden de gelegenheid willen geven afscheid te nemen van Minny Walinga. Dit kan op:
Dinsdag  6 september aanstaande tussen 19.00 en 20.00 uur in het gymnastieklokaal te Deinum.
U kunt dan ook kennismaken met  Joan Stinstra.
Grote Clubactie
Vanaf dinsdag 13 september aanstaande komen leden van Sport en Spel bij u langs met loten voor de Grote Clubactie. Een lot kost € 3,00 en van dit bedrag gaat  € 2,40 naar Sport en Spel. Om te voorkomen dat leden met contant geld over straat gaan kunnen loten alléén betaald worden via een machtiging voor automatische incasso. Het bestuur hoopt dat u S&S een financieel warm hart toedraagt door het kopen van deze loten.
Bestuur Sport en Spel