Start bouw 5 huurwoningen Deinum

dinsdag 15 mei 2012

Aan de Sportleane in Deinum  realiseert Wonen Noordwest Friesland samen met de gemeente en dorpsbelang vijf nieuwe levensloopbestendige huurwoningen. De woningen komen aan de noordrand van het dorp, met uitzicht op het van Harinxmakanaal. Met deze ontwikkeling komt Wonen Noordwest Friesland tegemoet aan de vraag naar comfortabele woningen voor zowel senioren als één- en tweepersoonshuishoudens.

De woningen zijn ontworpen door Twa Architecten in Burdaard. De woningen worden gebouwd in een blokje van 3 en een blokje van 2. Het nieuwe bouwplan refereert aan vroegere bedrijfsbebouwing op deze plek. In de nieuwbouwwoningen komen de grijze houten delen uit vroegere bebouwing terug. De architect heeft met het ontwerp van deze woningen een plan gemaakt dat past in de omgeving.

Afgelopen week is gestart met de bouw, wanneer de bouw volgens planning verloopt zijn de woningen eind 2012 gereed.