Tijdelijke stremming van het pad naar Blessum

donderdag 7 september 2023

Zoals bekend wordt in juni van volgende jaar een tunnel aangebracht onder het spoor aan de Alde Leane.

Doarpsbelang

In voorbereiding op die werkzaamheden wordt het pad vanaf Blessum naar de tunnel al voor een deel verbeterd. Dat is het deel vanaf de weg naar Blessum tot de knik rechtsaf bij het bruggetje. De werkzaamheden aan het pad starten in de week van 11 september.

Dit betekent dat de route tijdelijk even minder goed of helemaal niet berijdbaar is.

Op 20 september wordt een nieuwe betonverharding aangebracht. De verwachting is dat het pad vanaf vrijdag 22 september weer kan worden gebruikt.
Het 2e deel van het pad (gele stippellijn) wordt volgend jaar in het kader van de aanleg van de tunnel opgepakt. Dit deel wordt verlegd.

Bijgaand een schets ter verduidelijking.