Uitnodiging ledenvergadering IIsklub it Sipeltsje

dinsdag 18 november 2014

Beste dorpsgenoten en ijsliefhebbers,

Op maandag 24 november om 20.30 uur houdt Iisklub it Sipeltsje de jaarlijkse ledenvergadering in het hokje bij de ijsbaan.

Iedereen is van harte welkom

Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen ledenvergadering 12 november 2013
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Financieel verslag penningmeester
 6. Verslag kascommissie

6a. Nieuw lid kascommissie

 1. Benoeming nieuw bestuurslid: Marijke Jansma (draait achter de schermen al een jaar mee)
 2. Huidige stand van zaken.
 3. Geplande activiteiten, idee├źn.
 4. Rondvraag en w.v.t.t.k.
 5. Sluiting

Sjoerdje v.d. Meer tel. 058-2541880/email: b.kleiterp@upcmail.nl/ Jasper de Rijke: J.Rijke5@chello.nl