Update starterwoningen en levensloopbestendige woningen

donderdag 11 februari 2021

De start van 2021 betekent een vliegende start voor de nieuwbouwplannen bij de nieuwe haven in Deinum. In januari heeft de eerste verloting van de tien woningen plaatsgevonden. Inmiddels is op bijna alle woningen een optie genomen. De ontwikkeling van de tien woningen is een samenwerking van Gemeente Waadhoeke, Bügel Hajema Adviseurs, Bouwbedrijf Bruinsma, Penta Architecten en Dorpsbelang Deinum. In de loop van 2020 heeft het plan concreet vorm gekregen. De ontwikkeling bestaat uit 5 starterswoningen en 5 levensloopbestendige woningen. De twee typen wisselen elkaar af in een rij van 10 woningen. Dorpsbelang heeft zich er voor ingezet om te bouwen voor Deinumers en geïnteresseerden uit de omliggende dorpen. Uit een interessepeiling in de Klaver Trije in 2019 bleek dat veel mensen concrete interesse hadden in een nieuwbouwwoning in Deinum. Op basis van die interessepeiling zijn de overleggen tussen Dorpsbelang en de gemeente voorgezet en is het plan uitgewerkt. Binnenkort wordt de omgevingsvergunning voor de bouw van de woningen aangevraagd. Na een succesvolle procedure wordt gestart met de bouw. De verwachting is dat de woningen in het najaar van 2021 kunnen worden opgeleverd. De verloting en verkoop van woningen is in handen van Bouwbedrijf Bruinsma. Geïnteresseerden kunnen zonder tussenkomst van Dorpsbelang contact met Bouwbedrijf Bruinsma opnemen. Contactpersoon is de heer Miedema.

Meer foto’s van het plan vind je op Kadewoningen Deinum – Penta (penta-architecten.nl)