Deinum

Nocht en Wille

Naam : Nocht en Wille
Voorzitter : Tjalling van der Schaaf
Secretaris : Denise Vrakking
Penningmeester : Arjen Visser
Leden :
Ingrid Stinstra
Lisanne Hettinga
Liesbeth van der Wal
Lotte Blom
Ruurd Prins
Albert Stuulen
Frank Berkenpas

 

 

 

 

 

 

 

 

Nocht & Wille is de vereniging die verantwoordelijk is voor het organiseren van een jaarlijks dorpsfeest voor de dorpen Deinum, Blessum en Ritsumazijl. De vereniging is opgericht in 1893 en organiseerde in die tijd samen met de school een jaarlijks terugkerend evenement voor jong en oud. Het doel is in al die jaren gelijk gebleven maar de totstandkoming en de financiële middelen zijn wel degelijk veranderd.

De manier waarop dit vroeger ging is op te maken uit de eerste nog aanwezige notulen. Het betreft hier de notulen van het jaar 1909 waarin de vereniging destijds 62 leden had. Anno 2015 ligt dit aantal inclusief kinderen beneden de 18 jaar op ruim 400 leden. Een ieder die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt kan zich niet meer beroepen op het gezinslidmaatschap maar kan zelfstandig lid worden. In de beginjaren van het bestaan van de vereniging werd besloten of een feest wel georganiseerd kon worden op basis van het voordelig saldo. Nu wordt getracht een attractief feestprogramma samen te stellen binnen het bestaande budget. De toegangsprijs in die beginjaren, 12 eurocent, is ook heel wat anders dan wat we nu gewend zijn.

Het huidige bestuur bestaat uit tien personen. Idealiter bestaat een termijn uit 5 jaar en is er dus elk jaar voor 2 personen wisseling van de wacht. Het bestuur vergaderd 1 keer per maand en probeert elk jaar weer een amusant en attractief programma te maken met als het even kan ook verrassende en nieuwe onderdelen. Eén keer in de vijf jaar wordt een thema aan het feest meegegeven. Het feestprogramma is dan uitgebreider en er wordt een praalwagen optocht georganiseerd. De ruwe vorm van het feestprogramma begint in september van het jaar voorafgaand aan het te houden dorpsfeest. Allereerst moet er weer een geschikt weekend geprikt worden. Nocht & Wille probeert hierbij rekening te houden met de dorpsfeesten om ons heen, andere grote evenementen waar veel belangstelling voor is vanuit Deinum, Ritsumasyl of Blessum en natuurlijk of er een draaimolen beschikbaar is! Daarnaast moeten vaak vroegtijdig de eerste contracten al worden afgesloten om vrije keuze te houden voor een attractief programma. In de maanden daarna krijgt het feestprogramma steeds meer vorm waarna aan het begin van de zomer de puntjes nog eens op de i worden gezet.

De dagen voor het feest zijn vaak druk en hectisch. Veel activiteiten noden op het laatst nog de nodige aandacht en de bestuursleden zijn dan ook wel een volle week onder de pannen. Ook voor Jacob en Louice (van It Holt) is het een drukke week, ook zij zijn dan druk met de catering en organisatie. Al met al een enerverende week waarin het bestuur zich met veel plezier en voor de volle 100% inzet om het feest, samen met vele vrijwilligers, tot een geslaagd dorpsfeest te laten worden. In de week na het dorpsfeest volgt de evaluatievergadering waarin alle festiviteiten nog eens de revue passeren.

“Als bestuur staan wij natuurlijk altijd open voor suggesties en opmerkingen. Deze kunnen in de uitgeschreven jaarvergadering maar ook op ieder ander moment bij een van de bestuursleden kenbaar worden gemaakt. Een mailtje kan naar info@deinumdorpsfeest.nl en we zijn ook te vinden op Facebook!

Lijkt het je leuk om onderdeel uit te maken van het bestuur van de gezelligste vereniging van Deinum, Blessum en Ritsumasyl? Laat het ons weten!”

www.deinumdorpsfeest.nl

https://www.facebook.com/nochtenwilledeinum