Verleggen kabels en leidingen Deinum

woensdag 24 juni 2015

Hegedyk

 

Vanaf 16 juni is een begin gemaakt met het verleggen van kabels en leidingen in Deinum.

In oktober 2015 moeten de bestaande kabels en leidingen op en rondom de N31 zijn verwijderd om ruimte te bieden voor de herinrichting van Deinum-Oost.

De kabels en leidingen krijgen een nieuwe bestemming, namelijk langs de dorpsrand van Deinum.

Dinsdag 16 juni is aannemer Sjouke Dijkstra Infra en Milieu uit Leek begonnen met de eerste werkzaamheden.

Doorsteek
Ten noorden van De Twilling wordt van oost naar west een grondwal van circa twee meter hoog gemaakt als tracé voor nieuwe kabels en leidingen tussen It Holt en de Spoorstrjitte. Om deze grondwal te kunnen maken, is er geen verkeer mogelijk over dat deel van de oude N31.

Er volgt een doorsteek vlak boven de huidige kruising met de N359 en Hendrik Algraweg naar de parallelweg Hegedyk Deinum – Boksum. Deinum en It Holt blijven gedurende de werkzaamheden gewoon bereikbaar.

 

Project herinrichting
Op dit moment worden de laatste voorbereidingen getroffen om de plannen voor het project Herinrichting Deinum-Boksum te kunnen uitvoeren.

Het gaat hier om het opruimen van de oude N31 bij Deinum en het maken van een nieuwe rand aan de oostzijde van het dorp, waaronder het aanleggen van een nieuw sportcomplex en het graven van een vaarverbinding van het Van Harinxmakanaal, langs Deinum richting Boksum.

De meeste procedures zijn doorlopen en binnenkort zal bekend worden welke aannemer deze grote klus zal gaan klaren. Die zal in overleg met de gemeente Menameradiel en de provincie Fryslân gaan bepalen hoe hij te werk wil gaan.

Na de zomervakantie wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd. Uiteraard wordt u daarover tijdig geïnformeerd.