Vervolg schelpenpaden …

dinsdag 10 juni 2008

Afgelopen zaterdag -7 juni- zijn een aantal dorpsbewoners actief geweest om de “schelpenbulten” te slechten. Enkele bestuursleden van Doarpsbelang hebben via een korte maar heftige belronde een aantal doprspgenoten weten te mobiliseren om de schelpen weg te kruien.

Zoals al in eerdere publicatie was aangegeven zijn de oude schorspaden, langs het van Harinxmakanaal en achter Mennerdahof, vervangen door schelpenpaden ( je waant bijna op een eiland).

Deze actie is mede op initiatief van Dorpsbelang en de gemeente Menaldumadeel tot stand gekomen.

Gezien het mooie weer zijn er weer ettelijke zweetdruppels gevallen en was de koffie/frisdrank verzorgd door de gemeente dan ook zeer welkom.

In het fotoalbum ziet u een compilatie van deze activiteit.