Vliegbewegingen op zaterdag 1 augustus

woensdag 29 juli 2015

Op zaterdagmiddag 1 augustus 2015 vinden er vanaf vliegbasis Leeuwarden enkele vliegbewegingen plaatst. Het betreft het starten en landen van een Belgische F-16 en een Hawker Hunter van de Dutch Hawker Hunter Foundation (DHHF). Beide toestellen vliegen ter ondersteuning van de Texel Airshow. De vliegbewegingen vinden plaats tussen 14:45 uur en 17:15 uur.  

Klachten over geluidhinder kunnen worden ingediend via www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen-en-oefeningen of via het gratis nummer 08000226033.