Deinum

Lytse Bieb

 

De Lytse Bieb altijd dichtbij

Een Lytse Bieb is een kleine bibliotheek gehuisvest in scholen, dorpshuizen of zorgcentra. De Lytse Biebs lenen een regelmatig wisselende collectie boeken uit aan zowel de jonge als volwas­sen bewoners van kleine dorpskernen. Dankzij de inzet van de dorps- en plaatselijke belangen kan de Lytse Bieb ook open zijn met vrijwilligers als er geen bibliotheekmedewerker aanwezig is.

Lenen en terugbrengen kan in elke Friese bibliotheek. Titels die niet in de Lytse Bieb aanwezig zijn kunt u aanvragen. Kijk hiervoor op hiervoor www.bnwf.nl of www.lytsebieb.nl of vraag de bibliotheekmedewerker.