Woon-werkkavels in Deinum

vrijdag 16 december 2016

In de planning voor de nieuwe inrichting van de oostzijde van Deinum zijn ook woon-werkkavels voorzien. Dat zijn kavels waar een bedrijf, al dan niet met een bedrijfswoning ervoor, mogelijk zijn. Deze kavels worden aangelegd aan de Spoorstrjitte, nabij het spoorviaduct en naast Loonbedrijf Hiemstra. Hieronder kunt u de ligging van de kavels zien.

1

Nu de werkzaamheden in dit gebied een eind gevorderd zijn, is bekend hoe groot de beschikbare ruimte voor de woon-werkkavels werkelijk is en kunnen wij tot uitgifte van de kavels overgaan.

Het gehele perceel is 4.718 m2. groot. Omdat Loonbedrijf Hiemstra eigenaar is van het naastgelegen terrein en ook belangstelling heeft voor een uitbreiding hebben wij twee varianten bedacht:

Variant 1: het perceel wordt in drie kavels verdeeld. De meest oostelijke kavel ( kavel C) wordt aan Hiemstra aangeboden, de beide andere kavels komen te koop. Kavel A en kavel B zijn beide ca. 1.460 m2 groot.

2

Variant 2: het perceel wordt in twee kavels verdeeld. De oostelijke kavel (kavel E) wordt aan Hiemstra aangeboden, de westelijke kavel (D) komt te koop. Het gaat hier om een kavel van 2.145 m2.

3

Op de kavels kan een bedrijfsgebouw worden gebouwd en is ook de bouw van een bedrijfswoning mogelijk. Hieronder een impressie hoe dat eruit zou kunnen zien:

4

De kosten voor deze woon-werkkavels bedragen € 45,-/m2 exclusief BTW. Voor de bouw van een bedrijfswoning komt er een toeslag van € 25.000,- bij.

De gemeente Menameradiel wil deze kavels in eerste instantie aanbieden aan ondernemers uit Deinum. Daarbij moet het gaan om `serieuze` ondernemers die een echt bedrijf hebben en/of willen vestigen, dus niet om iemand die een hobbyloods wil bouwen. Daarbij gaat onze voorkeur uit naar ondernemers die er een bedrijfswoning bij willen bouwen; het gaat tenslotte om woon/werkkavels.

Wanneer u belangstelling heeft voor een van de kavels vragen wij u contact op te nemen met de gemeente en aan te geven of u een voorkeur heeft voor de kavels A, B, of D. Verder vragen we u aan te geven of u er een bedrijfswoning bij zou willen bouwen en moet u vermelden om welk bedrijf het gaat. Dat laatste is ook nodig om te kunnen beoordelen of het bedrijf voor wat betreft de milieu-aspecten ingepast kan worden.

U kunt uw belangstelling kenbaar maken door uiterlijk 15 februari 2017 een mail te sturen naar de heer G.J. Rouwenhorst op g.rouwenhorst@menameradiel.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen, in verband met de feestdagen na 9 januari.

Na 15 februari bekijken wij wie er belangstelling heeft en tot welke variant we komen. Wij nemen dan contact op met degenen die belangstelling hebben getoond.